2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
01:15:05
פרופיל על המשוררת מירי בן שמחון, שבחייה וגם לאחר מותה לא זכתה להכרה מהממסד התרבותי. בלב הסרט הקלטה נדירה של מכתב אהבה שכתבה בן שמחון למשורר מאיר ויזלטיר. בימוי: אלדד בוגנים

}