2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:58:40
מסמך חברתי מטלטל העוקב במשך שנה אחרי אב חד הורי לארבעה בנים, קצין כיבוי אש וחסר דיור. עשרים שנה אחרי, היוצרות יחזרו אל הסרט ואל הגיבור שלו, יוסי, יראו מה עלה בגורלו וישתפו את הקהל בקשר המיוחד שלהן איתו.

}