2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:58:55

אש נ"ס | התותחנים במלחמת יום הכיפורים

סרטו של רמי קדר, המתאר סיפורי קרבות וגבורה כפי שמשתקפים מזווית עיניהם של לוחמי התותחנים במלחמת יום הכיפורים. שנת הפקה: 2016