2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:57:03
תעודה. זוכה פרס חבר השופטים בפסטיבל דוקאביב 2021. כולם מדברים על טיפולי המרה אבל איך זה נראה בעצם? מה קורה בחדר הטיפולים? למה יש לצד המתנגדים גם כאלו המעוניינים להמשיך בטיפול? במאי: צבי לנזמן

}