2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:55:07
שלוש שנים לאחר נפילתו של נדב ריימונד במבצע 'צוק איתן', הוריו המכונסים בכאבם מחפשים את הדרך חזרה אחד אל השנייה. הסרט מלווה את מסעם המסתיים בתקווה חדשה ומפתיעה