2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:56:09
באמצע שנות השבעים לחייו, שלמה בר, אחד המוזיקאים המקוריים בארץ, במסע חשוף של חשבון נפש פרטי וחברתי. הוא חוזר אל הילד שהיה אנאלפבית עד גיל 12 ובעל נטיות אובדניות, ומדבר על המוזיקה שהצילה אותו

}