2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:53:04
תעודה. ארבעה נערים מאזור לוד חולמים לבנות לעצמם עתיד טוב יותר. סרט על התבגרות אחרת, אמביציה, הזדמנות, ותשוקה להצלחה בסביבה לא אידיאלית ועיתים גם לא תומכת. במאית: יפעת קידר

}