2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo העיקר זה השירים
01:01:16
מופע משותף בהפקתם המוזיקאלית של שלום חנוך ומתי כספי ובליווי חמישה מוזיקאים נבחרים. לאורך המופע יבצעו השניים ביחד ולחוד את שיריהם, במופע שהוא תמצית פס הקול הישראלי.

}