חוצות את הקווים
00:09:41
בתי המלון בים המלח הפכו לערי מקלט לאלפי תושבים מן הדרום ששרדו את התופת ב-7 באוקטובר. בימים הראשונים למלחמה, כשעובדי הרווחה ואנשי משרד הבריאות לא נראים בשטח, מתגייסים עשרות מטפלים מתנדבים לעטוף, לטפל, לתת יד ולחבק. בימוי: איריס זכי

}