7 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
01:06:43
זובין מהטה, הלא ישראלי הכי פטריוטי בישראל והמנהל המוזיקלי הנצחי של התזמורת הפילהרמונית, לוקח את אורי סיון להודו מכורתו ומשוטט איתו ברחובות תל אביב ובמסדרונות היכל התרבות. סיון מנסה להבין באמצעותו את מהות עבודתו של המנצח ואת היחסים המורכבים בינו לבין נגניו. תסריט: אורי סיון. צילום: שלמה אבידן. עריכת וידאו: טל רבינר.

}