1920X1080 No Logo היהודים באים מערכונים היהודים מזמרים
00:03:21
"שיר הסיום של העונה הרביעית מילים ולחן: שלום חנוך אם אתה עובר אצלנו בשכונה תראה שם על הקיר כתובת ישנה - ""ישמור אותי האל מפני האמונה"" אין שום עם סגולה יש רק יחידים לא כולם טיפשים ולא כולם מודים אלה יהודים ואלה יהודים אדם נשאר אדם, אל תקרא לי עם. אותה גלות גם פה לשווא אני עובד כמה עוד גולני מול מתאבד בודד לא מאלהים, ממך אני חרד שוב אתה רוכב כשנשפך פה דם שוב אתה חושב שאתה חכם אם לא שמת לב גם אני קיים מה יש לי איתך מה יש לי איתם אדם נשאר אדם, אל תקרא לי עם כשפרחים פורחים וילדים שמחים ואויבים מפעם הם היום אחים הגיבורים נחים והגבולות פתוחים השיירה עוברת והכלבים נובחים... אדם נשאר אדם אל תקרא לי - אל תקרא לי עם. אם אתה עובר אצלנו בשכונה תראה שם על הקיר כתובת ישנה - ""גם המציאות זקוקה להגנה, ישמור אותי האל מפני האמונה"" אדם נשאר אדם, אל תקרא לי עם. "