1920X1080 No Logo היהודים באים מערכונים תולדות ישראל
00:05:28
ישראל בר מתגלה כמרגל. ישראל מגיע עם שלטים היתוליים. בן גוריון ופרס מנסים להתנהג כרגיל

עונה 5

עונה 4

}