1920X1080 No Logo שבס המפקדת וניתאי
00:02:23
ניתאי מגיע לכלא ענבים והוא לא מוכן להתפנות עד שהילדה לא תקבל את הציצי שלה, גם אם הציצי שלה בדיוק באמצע ישיבת צוות.

}