1920X1080 No Logo שבס עוד מענבים
00:04:37
עובדי המטבח פותחים בשביתה עד שישוו את התנאים שלהם לאלה של שאר עובדי המשק או לפחות יארגנו להם יום כיף עם מתנפחים בחצר.

}