1920X1080 No Logo תשמעו סיפור
00:30:39
פרח פילו, אחרונת השורדות של קיבוץ בארי, יצאה רק ב-9.10 מחלון הממ"ד לאחר שישבה בו לבד במשך 48 שעות, כשמחבלים מנסים לפרוץ אותו
ז'אנר:

}