7 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo (10)
00:14:51
לזכרו של סרן יפתח יעבץ. סרט הגמר של תמר אפל שהוקדש לאחיה סרן יפתח יעבץ שנפל בקרב בהגנה על היישוב נחל עוז. סיפורם של 5 חברים שב 7.10 הפכו ל 4. בסרט הם מדברים על החיים שאחרי, על חברות ועל אופטימיות.

}