כל ענייני היום הבוערים עם האנשים שבמרכז החדשות ומיטב הפרשנים, מימין ומשמאל.

כל הפרקים

}