2 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo העולם היום
נסראללה חשף את עומק משבר האנרגיה בלבנון - מה הההשלכות על אזורנו? • היהלומים - יקרים ונחשקים - אך מצליחים ללמד אותנו על תהליכים גיאולוגיים שהתרחשו בכדור הארץ לפני מיליוני שנים

כל הפרקים