cat25826_img768333555.jpg

נכות כללית פודקאסט አካል ጉዳተኛነት

አካል ጉዳተኛነትን በተመለከክተ የቢቱዋህ ሉኡሚ (ማህበራዊ ዋስትና) መስሪያ ቤት የሚሰጠውን የመብት የመብት ተጠቃሚነትና የጉዳት መጠን በተመለከተ አድማጮች ላነሷቸው ጥያቄወች ባለሙያ የሰተው መልስ፡፡
  • 26 דקות
תעסוקה
נכות כללית פודקאסט አካል ጉዳተኛነት