על סף פיצוץ
01:20:00

מרוב אנשים לא רואים את היער: איך משפיע הגידול באוכלוסייה על הטבע?

האיומים על הטבע והסביבה. איך משפיע הגידול המסיבי באוכלוסייה על החי והצומח, וכמה טבע יישאר כאן עוד 25 שנה? | על סף פיצוץ, פרק 2