דמוקרטיה. סוף
01:20:00
אחרי הרפורמה במערכת המשפטית והשתלטות על התקשורת בפולין, החלה הממשלה הנבחרת במדינה לפגוע בחופש האומנותי – מצנזור של מוזיאונים ועד התנכלות להצגות. במצב הזה האומנים צריכים להילחם על החירות שלהם. דמוקרטיה. סוף – פרק 3