7 Clean Cover Image 1920X1080 No Logo
00:06:32
"גילי יוסף, בן 46 מירושלים, מלמד נהיגה על אופנועים במגרש שלו שבתלפיות. בין הקטנוע הכי קל לאופנוע הכי כבד, הוא כבר ראה כל תלמיד אפשרי – מי שבא עם חליפת עור של אלפי שקלים ונשאר רק לשיעור אחד, מי שהגשים את החלום בגיל 76 ומי שעבר רק בטסט תשיעי. בימוי ועריכה: פלג נתנאל #הישראלים"

כל הפרקים

}