Square 500X500גדשגש (1)

"הפגיעוּת שלנו כחברה מנוצלת עכשיו לרעה"

איש הרדיו לשעבר והפסיכולוג בהווה אביעד קיסוס מדבר על ההשפעה של העיסוק המוגבר בבריאות הנפש על התרבות, על הקושי לצרוך תרבות ואמנות בזמן שאנחנו לא מסוגלים להכיל מטאפורות, על החשיבות שבלהיות פגיעים גם בזמן מלחמה, ועל הפעם ההיא שהלך להופעה של בת שבע ואישה שאינו מכיר שאלה אותו אם גם בעיניו המופע טריגרי
  • 13 דקות
אנחנו כאן. כאן תרבות
"הפגיעוּת שלנו כחברה מנוצלת עכשיו לרעה"

עורכים ומגישים: מיה סלע ואלעד בר-נוי, מפיקה: טל ניסן, טכנאי: יובל יסוד