אדל 500

"אדל מקיבוץ נירים:  "הבן שלי אומר שהוא שומע ערבים בחוץ

אדל רמל מקיבוץ נירים בריאיון בזמן שיש מחבלים מחוץ לביתה, ליאיר ויינרב. 7.10.23
כאן רשת ב' - סיפורי המלחמה
"אדל מקיבוץ נירים:  "הבן שלי אומר שהוא שומע ערבים בחוץ