Square 500X500 (148)

קובי מידן

אלעד בר-נוי בשיחה אחד על אחד עם אנשי ונשות תרבות, על שגרה אישית בימים בלתי שגרתיים. והפעם, קובי מידן על התפקיד של התרבות בזמן מלחמה, על הכפילות של היומיום כשתהום פעורה מתחתיו, ועל החזרה שלו לנתן אלתרמן וללאונרד כהן
מרחב מוגן
קובי מידן

מפיקה: טל ניסן, טכנאי: תמיר צובארי