LOGO אבא תרחם
כאן

ילדים וקריירה

עכשיו מתחיל להתנער בך קוצר רוח. גם בי. את מפריעה לי לכתוב את השיר עלייך (טל ניצן). דניאלה טוענת שמאחורי ההחלטות המקצועיות שנטל ירון בחייו עומד עיוורון מגדרי וירון טוען שהבל הבלים. דניאלה טוענת שבכריכים המפוארים שהכין להם לבית הספר אפשר למצוא את רגש האשמה וירון טוען שמעולם לא הרגיש אשמה. "הרגשת", טוענת דניאלה, "רק שאתה לא יודע שזה זה".
  • 26 דקות
אבא תרחם
ילדים וקריירה

מגישים: דניאלה לונדון דקל וירון לונדון

עורכת: מאיה קוסובר

מוזיקת הפתיחה: עודד דוידוב

איור: דניאלה לונדון דקל