LOGO אבא תרחם
כאן

מתמרנים אותנו

"אנחנו קובעים את הלשון כפוליטיקה ואת הפוליטיקה כלשון" (דוד אבידן) איך הפכה המילה מלחמה לתמרון, הנסיגה להתנתקות, החיילים לילדים והילדים – בתנאי שהם של האויב - לנערים. מה מעצבן את ירון בפוליטיקה של השפה (המניפולציה) ומה מעצבן את דניאלה בשימוש התכוף במילה "מתרגשים" (שאף אחד לא באמת מתרגש).
  • 22 דקות
אבא תרחם
מתמרנים אותנו

מגישים: דניאלה לונדון דקל וירון לונדון

עורכת: מאיה קוסובר

מוזיקת הפתיחה: עודד דוידוב

איור: דניאלה לונדון דקל