LOGO אבא תרחם
כאן

מרה שחורה

"נמלמל מול השרועים, מול הנוטים למות: הי, רק בריאות" (מאיר ויזילטיר) יש סיכוי שמדובר בסרטן מפושט ויש סיכוי שזו רק דלקת, נאמר לירון ערב כניסתו לניתוח הוצאת מרה. איך מתכוננים לשני תסריטים שונים בתכלית (מחליטים על הגרוע), מה מחליף את האימה (הסקרנות), ומה היתרון היחיד בדיכאון (שפחות אכפת למות). אזהרת טריגר: פרק מצחיק.
  • 18 דקות
אבא תרחם
מרה שחורה

מגישים: דניאלה לונדון דקל וירון לונדון

עורכת: מאיה קוסובר

מוזיקת הפתיחה: עודד דוידוב

איור: דניאלה לונדון דקל