cat31214_img918521883.jpg

שנה בשעה - 1904

התבוסה של רוסיה ליפן במלחמה בהן - תבוסה ראשונה אחרי חמש מאות שנה של מעצמה אירופית למדינה אסיאנית, על רצח העם הראשון במאה העשרים - רצח בני הררו בנמיביה של היום בידי השלטון הגרמני ותחילת העלייה השנייה (צילום: פועלות בשדה הדלועים בחוות מגדל, הספריה הלאומית).
  • 43 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1904

: עורכת משנה ומפיקה: מאיה טלמון אזרזר, ביצוע טכני: ליטל אטיאס, הבאה לשידור: נועה אקסינר

שודר בתאריך: 29.04.2023