Square 500X500בצל

שנה בשעה - 1906

על מרוקו המקבלת עצמאות - אבל באותיות הקטנות כתוב שלצרפת יהיו בה זכויות מיוחדות, על מירוץ החימוש הימי בין בריטניה וגרמניה שיהיה אחד הגורמים בהידרדרות למלחמת העולם הראשונה, על האקדמיה לאמנות בצלאל שנוסדה באותה שנה והקסם של ארתור רובינשטיין, הפסנתרן הנודע בנתן את קונצרט הבכורה שלו בקרנגי הול.
  • 43 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1906

עורכת משנה: מאיה טלמון אזרזר, ביצוע טכני: אמיר שמואלי, הבאה לשידור: נועה אקסינר אמסלם :