Square 500X500 הבר

שנה בשעה - 1908

מהפיכת הטורקים הצעירים, הולדת המכונית המיתולוגית פורד מודל טי - ואיתה פס הייצור, סמל התעשייה במאה העשרים, צאת הספר המקסים הרוח בערבי הנחל והמצאה שהיטיבה עם האנושות - סינתוז האמוניה, והסיפור הטרגי של הממציא, פריץ הבר. (צילום: מוזיאון העם היהודי)
  • 39 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1908

עורכת משנה ומפיקה: מאיה טלמון אזרזר, ביצוע טכני: רומן סורקין, הבאה לשידור: נועה אקסינר אמסלם :