Square 500X500 אחוזת בית

שנה בשעה - 1909

הקמת אחוזת בית היא תל אביב, המצאת הבקליט וכיצד הפלסטיק שינה את חיינו לטוב – ולרע, ייסוד שני שירותי הביון הבריטיים המיתולוגיים – m.i.5 ו-m.i.6, וייסוד דגניה. (צילום: אברהם סוסקין, 1909)
  • 55 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1909