Square 500X500 גולדברג

שנה בשעה - 1911

המירוץ הדרמטי ושובר הלב בין אמונדסן לסקוט אל הקוטב הדרומי, השריפה בטריאנגל שזיעזעה את אמריקה, מלחמת האזרחים במקסיקו הממשיכה להשפיע על המדינה עד היום וגיבוריה המיתולוגיים – אמיליאנו זאפאטה ופנצ'ו ויה, מקצוע חדש נולד – מנהל עסקים, ונספר על לאה גולדברג, אשת אשכולות, שנולדה ב-1911, בזמן אמת עמדה בצילם של בני דורה – אלתרמן ושלונסקי, וכיום נערצת, ובצדק, לא פחות – שלא לאמר הרבה יותר.
  • 48 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1911