Square 500X500 1917

שנה בשעה - 1917

המהפיכה הרוסית עם יונתן דקל חן, ארת ישראל במלחמה – נילי, הגדודים העבריים, הצהרת בלפור וכיבוש הארץ בידי אלנבי עם מוטי גולני ועם דוד אסף על הולדת השיר היהודי המפורסם ביותר בעולם – הבה נגילה.  (צילום: אוסף התצלומים הלאומי)
  • 45 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1917

עורכת משנה ומפיקה: מאיה טלמון אזרזר, ביצוע טכני: אמיר שמואלי, הבאה לשידור: נועה אקסינר אמסלם