Square 500X500 (56)
רייכסטאג

שנה בשעה - 1920

1920 - על ערב הסעודית והאם בית סעוד ישרוד את הרפורמות של מב"ס עם ד"ר מיכל יערי, על מצב הטרור העולמי כיום עם פרופ' בועז גנור ו70 שנה לדוקטור נו, הספר הראשון בסדרת ג'יימס בונד. הקמת המפלגה הנאצית בגרמניה, טורקיה המודרנית קמה מאפרה של האימפריה העותמנית כשגיבור המלחמה מוסטפה כמאל מביס את היוונים, מבחן רורשאך ואגתה כריסטי כותבת ספר, המסתורין באחוזת סטיילס, ובוראת את הבלש הרקיל פוארו.
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1920