Square 500X500 שבת עם אורן נהרי
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

שנה בשעה - 1926

דני אורבך על הירוהיטו העולה לכס השלטון ביפן, מרכוס זילבר על פילסודסקי ההופך שליט פולין, יצחק בן ישראל על המשוואות של שרדינגר והייזנברג המשנות את עולם הפיזיקה ויעל מולצ'דסקי על הדוב שובה הלב שנולד באותה שנה ביער ת"ק הפרסאות – פו כמובן וחבריו. (צילום: הדס פארוש, פלאש 90)
  • 40 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1926

עורכת משנה ומפיקה: מאיה טלמון אזרזר, ביצוע טכני: אמיר שמואלי, הבאה לשידור: נועה אקסינר אמסלם