Square 500X500(1) אופרה בגרוש
צילום: מתוך הספר " אופרה בגרוש"

שנה בשעה - 1928

ייסוד האחים המוסלמים במצרים עם פרופ' מאיר חטינה, גילוי הפניצילין עם איתי נבו, כינון החבל היהודי בירוביג'אן בברית המועצות עם ד"ר קיריל פפרמן והופעת הבכורה של אופרה בגרוש עם פרופ' אברהם עוז. שודר בתאריך: 23.12.23 צילום: מתוך הספר "אופרה בגרוש"
  • 41 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1928

עורכת משנה ומפיקה: מאיה טלמון אזרזר, ביצוע טכני: אמיר שמואלי, הבאה לשידור: נועה אקסינר אמסלם