Square 500X500(1) מעפילים

שנה בשעה - 1940 חלק ג'

הקמת גטו לודז' וסיפורו הנורא, אסון הטבעת אוניית המעפילים פאטריה, הקרבות במדבר המערבי והיצירה הנפלאה האמן ומרגריטה מאת בולגאקוב.
  • 40 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1940 חלק ג'

עורכת משנה ומפיקה: מאיה טלמון אזרזר, ביצוע טכני: ליטל אטיאס, הבאה לשידור: נועה אקסינר אמסלם: