Square 500X500(1) שנה בשעה
צילום: אוסף התצלומים הלאומי

שנה בשעה - 1941 חלק א'

פרופ' משה צימרמן ופרופ' גבי גורודצקי על מבצע ברברוסה, ד"ר מוטי זעירא על הקמת הפלמ"ח ופרופ' אברהם עוז על המחזה האנטי מלחמתי הגדול אמא קוראז' וילדיה.
  • 38 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1941 חלק א'