Square 500X500 שנה בשעה 1941 ג
צילום: אוסף התצלומים הלאומי

שנה בשעה - 1941 חלק ג'

המלחמה על האטלנטי, הבריטים מנסים לשמר את האימפריה במזרח התיכון, האמנה האטלנטית ומתקפת הנגד הסובייטית ההודפת את הנאצים ממוסקבה. 
  • 41 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1941 חלק ג'

עורכת משנה ומפיקה: מאיה טלמון אזרזר, ביצוע טכני: אמיר שמואלי, הבאה לשידור: נועה אקסינר אמסלם :