Square 500X500 שנה בשעה שואה 1
יונתן זינדל, פלאש 90

שנה בשעה - 1942 חלק ה'

קרב סטלינגרד ובהיבט השואה – מה יכול היה היישוב היהודי בא"י, מה יכלו קהילות, בעיקר בארה"ב, לעשות, מה עשו, האם יכלו לעשות יותר? 
  • 46 דקות
המאה ה-20: שנה בשעה
שנה בשעה - 1942 חלק ה'

עורכת משנה ומפיקה: מאיה טלמון אזרזר, ביצוע טכני: אמיר שמואלי, הבאה לשידור: נועה אקסינר אמסלם :