cat31000_img814366501.jpg

אחרי המלחמה

כשהסתיימה המלחמה הזמן עצר לרגע מלכת. הגטאות שוחררו ומקומות המסתור סוף כל סוף התרוקנו; המנזרים, הבונקרים וחדרי המסתור בבתי המצילים. אבל לצד זה, החל מסע לא פשוט של זיכרון, של נקם, של בריחה ועלייה לארץ ישראל עדותם של בינם וז'ונסקי, יהודה דורון, נילי בנאי, יהודה עמיטל, אורי אורלב, אהרן ברק
  • 20 דקות
קול מתוך החושך
אחרי המלחמה

: מגישים: נדב הלפרין ומיה סלע, עורך יום השידורים והשעה הזאת: איל שינדלר, מוזיקה מקורית: יהודה פוליקר, קריינית האותות: יונה אליאן, ביצוע טכני: אלון מקלר. תודה לרב עילאי עופרן - קבוצת יבנה ולאיציק יושע. העדויות נלקחו מֵארכיון יד ושם, וּמֵארכיון כאן, רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית וקול ישראל