cat30997_img909978236.jpg

חגים ומצוות בגטו

המאמצים שהושקעו על ידי יהודים בכדי לשמור על חיי הדת בגטו דרשו לעיתים תעצומות נפש גדולות. בית כנסת שהושמד והוחלף בבית מסתור, פיסת מצה שנשלחה בחשאי אל הרב בגטו ונרות חנוכה שהונחו בשקט על אדן החלון; כולם הזכירו ושמרו על הבית, גם אם פיזית לא היה קיים עוד עדותם של ישראל אבירם, שמואל דייטש, זיוה גרעיני, צבי עזריה הרמן הלפגוט, ציפורה איזבוצקי, יצחק אלחנן גיברלטר, יחזקאל הרשטיק, אדית רוטשילד, נתן גינצבורג
  • 22 דקות
קול מתוך החושך
חגים ומצוות בגטו

: מגישים: יואב יפת ושירה אלבוחר, עורך יום השידורים: איל שינדלר, עורכת השעה: דניאל מאורר, מוזיקה מקורית: יהודה פוליקר, קריינית האותות: יונה אליאן, ביצוע טכני: אלון מקלר. תודה לרב עילאי עופרן - קבוצת יבנה ולאיציק יושע. העדויות נלקחו מֵארכיון יד ושם, וּמֵארכיון כאן, רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית וקול י