cat30994_img214969209.jpg

תחת כיבוש

צווים, איסורים ואלימות על כל צורותיה היו השלבים הראשונים של הכיבוש הנאצי. העדים מספרים בקולם על המהפך המפתיע והכואב בחייהם בו הם מתחילים להיות נרדפים עדותם של אהרון אפלפלד, שלמה פרל, דבורה ברגר, סולומון פייגרסון, ישעיהו זיידנפלד, רבקה בסמן בן חיים, עליזה לנדאו
  • 26 דקות
קול מתוך החושך
תחת כיבוש

: מגישים: אריה גולן וטלי מורנו עורך יום שידורים: איל שינדלר, עורכי השעה: איל שינדלר ונועה בן הגיא, מוזיקה מקורית: יהודה פוליקר, קריינית האותות: יונה אליאן, עריכה מוזיקלית: ערן ליטוין, מפיקה: אירה וקסלר, על הביצוע הטכני: אלון מקלר העדויות נלקחו מֵארכיון יד ושם, וּמֵארכיון כאן, רשות השידור, הטלוויזיה הח