cat30993_img663931254.jpg

החיים בגטאות

משנת 1939 הֵקימו הגרמנים יותר מאלף גטאות במזרח אירופה, וגטאות בודדים במרכז אירופה ובדרומה. מטרתם היתה לרכז את האוכלוסיה היהודית, להשתלט על רכושה,  למחוק את התרבות ולגרום לסבל ולמוות. בשעה הזה שמענו עדויות על החיים בגטאות בקולם של השורדים - מלכה רוזנטל, יוסף נויהאוז, מרדכי צ'כנובר, ישראל אבירם (קליסקי), סעדיה בהט, גניה ונחום מנור, שמעון גרינהויז, שמעון זורמן, ברכה קרווסר
  • 21 דקות
קול מתוך החושך
החיים בגטאות

: עורך יום השידורים: איל שינדלר, עורכת השעה: נעה בן הגיא, את הנעימה שמלווה את יום השידורים כתב יהודה פוליקר, קריינית האותות: יונה אליאן, עריכת מוזיקה: ערן ליטוין, מפיקה: אירה וקסלר, ביצוע הטכני: אלון מקלר, מגישים: גואל פינטו ורונה גרשון תלמי, העדויות נלקחו מֵארכיון יד ושם, ומארכיון כאן, רשות השידור, ה