cat30979_img837772504.jpg
Shutterstock

בלשי אומות העולם

התחקירים הבלשיים במחלקת חסידי אומות עולם ביד ושם חושפים את המאמצים שעושה ישראל למצוא נקודות אור בסיפורי השואה. אבל איך מתמודדים עם הלחצים המדיניים, התיקים הגנוזים והתמעטות העדויות? ומה עושים כשמגלים שהמלאכים היו גם דמויות אפלות מאד?
  • 37 דקות
לך תזכור
בלשי אומות העולם

: כותב ומגיש: עקיבא נוביק, עורך: ניר גורלי, עריכת סאונד ומיקס: רחל רפאלי, סיוע בעריכה: דניאל מאורר, הפקה ותחקיר: אניה קלזון, יעוץ לשוני: אלקנה ארליך, סיוע בתחקיר: עמית בהר

בפרק כלולה עדות באדיבות:
2023UCS Shoah Foundation ©