cat30675_img516095467.jpg
Yossi Aloni - Flash90

פרק 259: חנויות בטעם של פעם

איך העסקים הקטנים והוותיקים ברחוב מצליחים לשרוד בעולם שבו אפשר לקנות הכל באינטרנט וברשתות הגדולות? מה הסוד שלהם לאריכות ימים והאם העיריות צריכות לתמוך בהם? ענת קורול גורדון יצאה לברר
  • 34 דקות
חיות כיס
פרק 259: חנויות בטעם של פעם

: מגישים: ענת קורול גורדון ושאול אמסטרדמסקי, עורך: תומר מיכלזון, עורך סאונד: אסף רפפורט טכנאי: שרון לרנר