cat30557_img188181531.jpg

כיסון 05: שנה למלחמת רוסיה אוקראינה

המלחמה באוקראינה טילטלה את הכלכלה העולמית והביאה לזינוק במחירי הסחורות והדלקים - אבל כעבור שנה נראה שגרמה לכמה שינויים לטובה. האם הכלכלה הרוסית תשתקם? ומה המלחמה הבאה שכולם חוששים ממנה?
  • 17 דקות
חיות כיס
כיסון 05: שנה למלחמת רוסיה אוקראינה

מגיש: שאול אמסטרדמסקי, עורך: תומר מיכלזון, עורכת סאונד: חן עוז, מפיקה: ליהיא צדוק