cat30201_img133796151.jpg

כיסון: שורפים אסמים או מזהירים בזמן?

האם אזהרות הכלכלנים הבכירים במשק מפני הרפורמה המשפטית גורמות לנזק כלכלי, או שהחשש שלהם מוצדק? פרק קצר של חיות כיס
  • 16 דקות
חיות כיס
כיסון: שורפים אסמים או מזהירים בזמן?

: מגישים: שאול אמסטרדמסקי וליאל קייזר, עורך: תומר מיכלזון, מיקס ועריכת סאונד: שרון לרנר