cat30151_img843551794.jpeg

פרק 253: אמא של שאול יוצאת לפנסיה

אחרי כמעט 45 שנה של עבודה כאחות ומורה בבית ספר, רעיה תגר פורשת לפנסיה ולא יודעת איזה סבך בירוקרטי מצפה לה. העובדה שבנה עוסק ב״כלכלה כתובה״, עוזרת לה קצת בהתמודדות עם הטופוסלוגיה, אבל מסתבר שהקושי האמיתי הוא המעבר מאחד לאפס
  • 33 דקות
חיות כיס
פרק 253: אמא של שאול יוצאת לפנסיה

: מגיש: שאול אמסטרדמסקי, עורכים: תומר מיכלזון וניר גורלי, מיקס ועריכת סאונד: אסף רפופורט, טכנאי: שרון לרנר